Het inloophuis 

Roze 150

9900 Eeklo

Joke Almekinders

Kathleen 

Wittouck

wil je graag een gift doen, dit kan op rekeningnummer BE46 7360 7210 7036

Joke Almekinders

Kathleen Wittouck

Roze 150

9900 Eeklo