Vrije donatie

Jij als individu kan ons steunen door een vrije bijdrage

te geven.

Sponsoring

Actie 

in the spotlight

Wil jij

met jouw bedrijf huyse nestelt laten groeien, dat kan.

Wil je graag  één van de acties steunen, hier gaat je bijdrage rechtstreeks naar een specifiek deel van onze werking.

Zorgpartners

Partners

Sponsors

wil je graag een gift doen, dit kan op rekeningnummer BE46 7360 7210 7036

Joke Almekinders

Kathleen Wittouck

Roze 150

9900 Eeklo